• Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Kłaju
   • sekretariat@spklaj.edu.pl
   • dyrekcja@spklaj.edu.pl
   • (+12) 34-567-890
   • 32-015 Kłaj Kłaj 361